Fri frakt över 1000 kr – Personlig service – Fysisk butik i Borlänge

Integritetspolicy

Din Integritet är viktig för oss på Find It Online Sweden AB/Equeen och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund, besökare på vår hemsida eller vid personlig kontakt med Find It Online Sweden AB/Equeen ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur vi behandlar. Lagrar och hanterar dina personuppgifter.

I denna policy kallas Find It Online Sweden AB/Equeen och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för kunden.

Find It Online Sweden AB/Equeen ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss. Vilket kan vara på hemsidan, via telefon, e-post, sociala medier eller i direkt, på kontor eller t.ex. mässor.

Find It Online Sweden AB/Equeen går att nå på följande sätt:
Besök: Butik Hugo Hedströms Väg 8 78172 Borlänge
Telefon: 010-7030860 E-post: info@equeen.

 

1.Tillämpningsområde för denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för alla som besöker och/eller handlar på vår hemsida https://equeen.lgitwebb.se eller kommunicerar med Find It Online Sweden AB/Equeen via telefon. E-post eller direkt i butik eller mässor. Den gäller också vid nyttjande av våra kanaler på sociala medier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-post eller ditt telefonnummer.

Som personuppgiftsansvarig har Find It Online Sweden AB/Equeen ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att dataskyddsförordningen GDPR följs. GDPR står för General Data Protection Regulation och är en vidareutveckling av personuppgiftslager (PUL) som gällt tidigare.

2.Uppgifter som Find It Online Sweden AB/Equeen samlar in och hur den används

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Find It Online Sweden AB/Equeen ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

Beställning av varor, tjänster eller support, leverans och fakturering

När du köper varor eller tjänster av oss registrerar vi dina kontaktuppgifter, namn, adress, telefonnummer och e-postadress för att vi skall kunna hantera dina beställningar, kommunicera med dig, leverera varor eller tjänster till dig eller ta betalt av dig. Även eventuell vägbeskrivning och instruktioner/önskemål gällande leveransen registreras.

Det köpeavtal som vi ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandling och är nödvändig för att kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig.

Vi sparar uppgifterna i fem år eftersom många av er handlar med långa intervaller, och har yttryck att ni gärna vill stå kvar i vårt register och få aktuella erbjudanden, samt för att ha underlag för eventuella reklamationer.

För att leverera produkter till dig anlitar vi även olika transportbolag som får tillgång till dina kontaktuppgifter och eventuella önskemål om leveransen. För att kunna fakturera dig lämnas dina uppgifter i vissa fall till kredit upplysning. Om du inte betalar och ärendet måste lämnas vidare för inkassering anlitas kronofogdemyndigheterna.